Kontaktu meklētājs

Pēc uzvārda


 
Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Joseph Jack Horgan

Skolotāju izglītības nodaļa

lektora p.i.

joseph_jack.horgan@lu.lv

Ilona Gehtmane-Hofmane

Pedagoģijas zinātniskais institūts

pētnieks

ilona.gehtmane-hofmane@lu.lv

Ineta Helmane

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa
Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

fakultātes prodekāns
fakultātes nodaļas vadītājs
asociētais profesors

67034830

ineta.helmane@lu.lv