Kontaktu meklētājs

Pēc uzvārda


 
Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Gunta Siliņa-Jasjukeviča

Pedagoģijas zinātniskais institūts
Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

pētnieks (Dr.)
docenta p.i.

gunta.silina-jasjukevica@lu.lv

Diāna Janele

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

lektors

diana.janele@lu.lv

Inese Jurgena

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

profesors

inese.jurgena@lu.lv

Inga Jurgena

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

pasniedzējs

inga.jurgena@lu.lv