Kontaktu meklētājs

Pēc uzvārda


 
Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Andris Kangro

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa
Izglītības pētniecības institūts

profesors
projekta vadītājs

andris.kangro@lu.lv

Iveta Ķestere

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

profesors

iveta.kestere@lu.lv

Baiba Kaļķe

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

asociētais profesors

67034826

baiba.kalke@lu.lv

Daiga Kalniņa

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

docents

daiga.kalnina@lu.lv

Rita Kiseļova

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

fakultātes prodekāns
docents

67034829

rita.kiselova@lu.lv

Kaspars Kiris

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

lektors

kaspars.kiris@lu.lv

Austra Celmiņa-Ķeirāne

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

lektors

austra.celmina-keirane@lu.lv

Daiga Kalēja-Gasparoviča

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

docenta p.i.

daiga.kaleja-gasparovica@lu.lv

Sandra Kalniņa

Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs
Skolotāju izglītības nodaļa
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

centra direktora vietnieks
lektors
sabiedrisko attiecību speciālists

67034812

sandra.kalnina@lu.lv

Aija Kalve

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

lektors

aija.kalve@lu.lv

Ilze Kangro

Skolotāju izglītības nodaļa

profesors

ilze.kangro@lu.lv

Inguna Karlsone

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

docents

inguna.karlsone@lu.lv

Vladimirs Kincāns

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

profesors

vladimirs.kincans@lu.lv

Agita Klempere-Sipjagina

Skolotāju izglītības nodaļa

lektors

agita.klempere-sipjagina@lu.lv

Mārīte Kokina-Lilo

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

lektors

marite.kokina-lilo@lu.lv

Aleksandrs Koļesovs

Psiholoģijas nodaļa

asociētais profesors

aleksandrs.kolesovs@lu.lv

Tatjana Kosireva

Studiju servisa centrs

vecākais lietvedis

67034828

tatjana.kosireva@lu.lv

Gunta Kraģe

Skolotāju izglītības nodaļa

docents

29408743
67034863

gunta.krage@lu.lv

Ilze Kricka

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

pasniedzējs

ilze.kricka@lu.lv

Iveta Krūmiņa

Psiholoģijas nodaļa

pasniedzējs

iveta.krumina@lu.lv