Kontaktu meklētājs

Pēc uzvārda


 
Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Inta Ļaudama

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

pasniedzējs

inta.laudama@lu.lv

Mārīte Kokina-Lilo

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

lektors

marite.kokina-lilo@lu.lv

Egija Laganovska

Pedagoģijas zinātniskais institūts
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Skolotāju izglītības nodaļa

pētnieks
pētnieks
lektors

egija.laganovska@lu.lv

Svens Laizāns

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

datortīkla administrators

26656276

svens.laizans@lu.lv

Evija Landrāte

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs

evija.landrate@lu.lv

Ērika Lanka

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

lektors

erika.lanka@lu.lv

Inese Lapsiņa

Psiholoģijas nodaļa

pasniedzējs

inese.lapsina@lu.lv

Evija Latkovska

Skolotāju izglītības nodaļa

docenta p.i.

evija.latkovska@lu.lv

Haralds Laucis

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

pasniedzējs

haralds.laucis@lu.lv

Irina Laurenova

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

pasniedzējs

irina.laurenova@lu.lv

Reinis Lazda

Psiholoģijas nodaļa

pasniedzējs

rl12089@lu.lv

Aļģirts Lazdauskis

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

pasniedzējs

algirts.lazdauskis@lu.lv

Inguna Lāce

Skolotāju izglītības nodaļa

docents

inguna.lace@lu.lv

Ilga Sarmīte Leimane

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

viesdocents

ilga_sarmite.leimane@lu.lv

Veronika Leja

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

zinātniskā asistenta p.i.

veronika.leja@lu.lv

Anna Līduma

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

profesors

anna.liduma@lu.lv

Diāna Liepa

Skolotāju izglītības nodaļa

docents

diana.liepa@lu.lv

Mihails Limonovs

Psiholoģijas nodaļa

zinātniskais asistents

mihails.limonovs@lu.lv

Lilita Linde

Skolotāju izglītības nodaļa

lektora p.i.

lilita.linde@lu.lv