Kontaktu meklētājs

Pēc uzvārda


 
Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Irina Maslo

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

profesors

irina.maslo@lu.lv

Ivars Muzis

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

profesors

ivars.muzis@lu.lv

Linda Mihno

Izglītības pētniecības institūts
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

pētnieks
pētnieks
lektors

67034815

linda.mihno@lu.lv

Līva Goba-Medne

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

lektora p.i.

liva.goba-medne@lu.lv

Anita Maculēviča

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

pasniedzējs

anita.maculevica@lu.lv

Ieva Margeviča- Grinberga

Skolotāju izglītības nodaļa

asociētais profesors

ieva.margevica-grinberga@lu.lv

Ardis Markss

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

lektora p.i.

ardis.markss@lu.lv

Dace Markus

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

dace.markus@lu.lv

Staņislava Marsone

Skolotāju izglītības nodaļa

docents

stanislava.marsone@lu.lv

Baiba Martinsone

Psiholoģijas nodaļa
Psiholoģijas nodaļa

asociētais profesors
projekta vadītājs

baiba.martinsone@lu.lv

Agnese Mālere

Izglītības pētniecības institūts

pētnieks

malere.agnese@lu.lv

Aiga Meņģelsone

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs

aiga.mengelsone@lu.lv

Jānis Mežulis

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

lektora p.i.

janis.mezulis@lu.lv

Anika Miltuze

Psiholoģijas nodaļa

asociētais profesors

anika.miltuze@lu.lv

Dina Minčenoka

Studiju servisa centrs

metodiķis

67034822

dina.mincenoka@lu.lv

Laima Mitenberga

Studiju servisa centrs

metodiķis

67034819

laima.mitenberga@lu.lv

Marija Mitenberga

Izglītības pētniecības institūts

zinātniskais asistents

marija.mitenberga@lu.lv

Olafs Muižnieks

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

pasniedzējs

olafs.muiznieks@lu.lv

Andrejs Mūrnieks

Skolotāju izglītības nodaļa

docents

andrejs.murnieks@lu.lv

Agata Muze

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

lektors

agata.muze@lu.lv