Kontaktu meklētājs

Pēc uzvārda


 
Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Antra Ozola

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

asociētais profesors

antra.ozola@lu.lv

Indra Odiņa

Skolotāju izglītības nodaļa
Skolotāju izglītības nodaļa

fakultātes nodaļas vadītājs
profesors

67034832

indra.odina@lu.lv

Alise Oļesika

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

metodiķis

alise.olesika@lu.lv