Kontaktu meklētājs

Pēc uzvārda


 
Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Anda Gaitniece-Putāne

Psiholoģijas nodaļa

docents

anda.gaitniece-putane@lu.lv

Laura Pirsko

Psiholoģijas nodaļa

docents

laura.pirsko@lu.lv

Alla Plaude

Psiholoģijas nodaļa

docents

alla.plaude@lu.lv

Inga Skreitule-Pikše

Psiholoģijas nodaļa

docents

inga.skreitule-pikse@lu.lv

Uldis Pāvuls

Psiholoģijas nodaļa

docenta p.i.

29229997

uldis.pavuls@lu.lv

Māris Pavlovs

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

lektora p.i.

maris.pavlovs@lu.lv

Daiva Penkauskiene

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

vieslektors

daiva.penkauskiene@lu.lv

Anita Petere

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

profesors

anita.petere@lu.lv

Tamāra Pīgozne

Pedagoģijas zinātniskais institūts
Pedagoģijas zinātniskais institūts
Pedagoģijas zinātniskais institūts

vadošais pētnieks
projekta vadītājs
projekta koordinators

tamara.pigozne@lu.lv

Aivars Plotka

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

lektors

aivars.plotka@lu.lv

Mārīte Poiša

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

pasniedzējs

marite.poisa@lu.lv

Olga Pole

Izglītības pētniecības institūts
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

pētnieks
koordinētājs

olga.pole@lu.lv

Juris Porozovs

Skolotāju izglītības nodaļa

profesors


juris.porozovs@lu.lv

Ligita Priede

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

lektors

ligita.priede@lu.lv

Rasma Purmale

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

lektors

rasma.purmale@lu.lv

Māra Pušpure

Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs

centra direktors (pamatstruktūrvienība)

67034812

mara.puspure@lu.lv