Kontaktu meklētājs

Pēc uzvārda


 
Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Arta Rūdolfa

Pedagoģijas zinātniskais institūts
Pedagoģijas zinātniskais institūts

zinātniskais asistents
projekta vadītāja asistents

arta.rudolfa@lu.lv

Jēkabs Raipulis

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

jekabs.raipulis@lu.lv

Antra Randoha

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

docents

antra.randoha@lu.lv

Inese Ranka

Studiju servisa centrs

metodiķis

67034818

inese.ranka@lu.lv

Malgožata Raščevska

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Psiholoģijas nodaļa

fakultātes dekāns
profesors

malgozata.rascevska@lu.lv

Astrīda Raževa

Skolotāju izglītības nodaļa

asociētais profesors

astrida.razeva@lu.lv

Gunta Reķe

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

pasniedzējs

gunta.reke@lu.lv

Dace Rimaševska

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

pasniedzējs

dace.rimasevska@lu.lv

Valentīna Romenkova

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

asociētais profesors

valentina.romenkova@lu.lv

Zanda Rubene

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa
Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

fakultātes nodaļas vadītājs
profesors

67034833

zanda.rubene@lu.lv