Kontaktu meklētājs

Pēc uzvārda


 
Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Maruta Sīle

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

profesors

maruta.sile@lu.lv

Inga Stangaine

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

docents

inga.stangaine@lu.lv

Ilze Šūmane

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

docents

67034830

ilze.sumane@lu.lv

Gunta Siliņa-Jasjukeviča

Pedagoģijas zinātniskais institūts
Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

pētnieks (Dr.)
docenta p.i.

gunta.silina-jasjukevica@lu.lv

Ligita Stramkale

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

docenta p.i.

ligita.stramkale@lu.lv

Jeļena Stepanova

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

lektora p.i.

jelena.stepanova@lu.lv

Zane Skribanovska

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

pasniedzējs

zane.skribanovska@lu.lv

Agita Klempere-Sipjagina

Skolotāju izglītības nodaļa

lektors

agita.klempere-sipjagina@lu.lv

Signija Santa

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs

signija.nedaskovska@lu.lv

Sandra Beatrice Sebre

Psiholoģijas nodaļa

profesors

sandra.sebre@lu.lv

Uģis Segliņš

Psiholoģijas nodaļa

pasniedzējs

ugis.seglins@lu.lv

Dace Siliniece

Skolotāju izglītības nodaļa

lektora p.i.

dace.siliniece@lu.lv

Karīna Silova

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

fakultātes sekretārs

67034827

karina.silova@lu.lv

Elza Sīpola

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

pasniedzējs

elza.sipola@lu.lv

Inga Skreitule-Pikše

Psiholoģijas nodaļa

docents

inga.skreitule-pikse@lu.lv

Marina Sokola-Nazarenko

Psiholoģijas nodaļa
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

zinātniskais asistents
projekta koordinators

marina.sokola-nazarenko@lu.lv

Anna Stavicka

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Skolotāju izglītības nodaļa

vadošais pētnieks
docents

anna.stavicka@lu.lv

Ilze Stikāne

Skolotāju izglītības nodaļa

profesors

ilze.stikane@lu.lv

Elita Stikute

Skolotāju izglītības nodaļa

docents

elita.stikute@lu.lv

Ieva Stokenberga

Psiholoģijas nodaļa

docents

ieva.stokenberga@lu.lv

Arnis Strazdiņš

Pedagoģijas zinātniskais institūts

zinātniskais asistents

arnis.strazdins@lu.lv

Evija Strika

Psiholoģijas nodaļa

docents

evija.strika@lu.lv

Raimonds Strods

Pedagoģijas zinātniskais institūts

pētnieks

raimonds.strods@lu.lv

Inga Supe

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

projekta pasniedzējs

inga.supe@lu.lv

Svetlana Surikova

Pedagoģijas zinātniskais institūts

vadošais pētnieks

svetlana.surikova@lu.lv

Guna Svence

Psiholoģijas nodaļa

profesors

guna.svence@lu.lv

Sanita Šaitere

Psiholoģijas nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

sanita.saitere@lu.lv

Lolita Šelvaha

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

lektors

lolita.selvaha@lu.lv

Ausma Špona

Pedagoģijas zinātniskais institūts

vadošais pētnieks

ausma.spona@lu.lv

Airisa Šteinberga

Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs

pasniedzējs (Dr.)

airisa.steinberga@lu.lv