Kontaktu meklētājs

Pēc uzvārda


 
Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Sarmīte Tūbele

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

profesors

sarmite.tubele@lu.lv

Agrita Tauriņa

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

asociētais profesors

agrita.taurina@lu.lv

Ruta Tilgasa

Studiju servisa centrs

metodiķis

67034820

ruta.tilgasa@lu.lv

Ruta Trautmane

Studiju servisa centrs

vecākais lietvedis

67034817

ruta.trautmane@lu.lv

Gunta Treimane

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

lektors

gunta.treimane@lu.lv