Kontaktu meklētājs

Pēc uzvārda


 
Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Vladislava Uršuļska

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

lektors

vladislava.ursulska@lu.lv

Kristīne Užule

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

kristine.uzule@lu.lv

Aiga Ukstiņa

Psiholoģijas nodaļa

pasniedzējs

aiga.ukstina@lu.lv

Solvita Umbraško

Psiholoģijas nodaļa
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

vadošais pētnieks
eksperts

solvita.umbrasko@lu.lv

Reinis Upenieks

Psiholoģijas nodaļa

pasniedzējs

reinis.upenieks@lu.lv

Baiba Upīte

Psiholoģijas nodaļa
Studiju servisa centrs
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

metodiķis
metodiķis
projekta vadītāja asistents

67034814

baiba.upite@lu.lv

Anda Upmane

Psiholoģijas nodaļa

docents

anda.upmane@lu.lv

Diāna Urbāne

Skolotāju izglītības nodaļa

lektora p.i.

diana.urbane@lu.lv

Māra Urdziņa-Deruma

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

asociētais profesors

mara.urdzina-deruma@lu.lv

Inese Urpena

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

lektors
portāla redaktors

inese.urpena@lu.lv

Juris Utāns

Skolotāju izglītības nodaļa

asociētais profesors

juris.utans@lu.lv