Kontaktu meklētājs

Pēc uzvārda


 
Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Anna Vulāne

Skolotāju izglītības nodaļa

profesors

anna.vulane@lu.lv

Ilze Vilka

Skolotāju izglītības nodaļa

lektors

ilze.vilka@lu.lv

Aleksandrs Vorobjovs

Skolotāju izglītības nodaļa

lektora p.i.

aleksandrs.vorobjovs@lu.lv

Līga Vabulniece

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs

liga.vabulniece@lu.lv

Agita Valtere

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs

agita.valtere@lu.lv

Iluta Vilnīte

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs

iluta.vilnite@lu.lv

Andrejs Vilks

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

andrejs.vilks@lu.lv

Andra Vabale

Psiholoģijas nodaļa
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

pētnieks
eksperts

andra.vabale@lu.lv

Alvis Valdemiers

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

lektors

67034856

alvis.valdemiers@lu.lv

Kārlis Valtiņš

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

lektora p.i.

karlis.valtins@lu.lv

Edmunds Vanags

Psiholoģijas nodaļa

lektors

edmunds.vanags@lu.lv

Rūdolfs Varkals

Pedagoģijas zinātniskais institūts
Pedagoģijas zinātniskais institūts

zinātniski tehniskās informācijas inženieris
projekta vadītāja asistents

rudolfs.varkals@lu.lv

Ļubova Vasečko

Pedagoģijas zinātniskais institūts

pētnieks

lubova.vasecko@lu.lv

Veronika Vedeņejeva

Pedagoģijas zinātniskais institūts

zinātniskais asistents

veronika.vedenejeva@lu.lv

Mārtiņš Veide

Psiholoģijas nodaļa

docenta p.i.

martins.veide@lu.lv

Anete Veipāne

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

lietvedis

anete.veipane@lu.lv

Dagnija Vigule

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

docents

dagnija.vigule@lu.lv

Rūta Vociša

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

lektors

ruta.vocisa@lu.lv

Elita Volāne

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

profesors

elita.volane@lu.lv