Kontaktu meklētājs

Pēc struktūrvienības

Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Māra Pušpure

Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs

centra direktors (pamatstruktūrvienība)

67034812

mara.puspure@lu.lv

Rita Ābele

Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs

centra direktora vietnieks

67034825

rita.abele@lu.lv

Sandra Kalniņa

Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs

centra direktora vietnieks

67034812

sandra.kalnina@lu.lv

Airisa Šteinberga

Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs

pasniedzējs (Dr.)

airisa.steinberga@lu.lv