Kontaktu meklētājs

Pēc struktūrvienības

Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Linda Daniela

Pedagoģijas zinātniskais institūts
Pedagoģijas zinātniskais institūts

institūta direktors (fakultātes)
projekta vadītājs

67034835

linda.daniela@lu.lv

Guntars Bernāts

Pedagoģijas zinātniskais institūts

vadošais pētnieks

guntars.bernats@lu.lv

Tamāra Pīgozne

Pedagoģijas zinātniskais institūts
Pedagoģijas zinātniskais institūts
Pedagoģijas zinātniskais institūts

vadošais pētnieks
projekta vadītājs
projekta koordinators

tamara.pigozne@lu.lv

Svetlana Surikova

Pedagoģijas zinātniskais institūts

vadošais pētnieks

svetlana.surikova@lu.lv

Ausma Špona

Pedagoģijas zinātniskais institūts

vadošais pētnieks

ausma.spona@lu.lv

Ilona Gehtmane-Hofmane

Pedagoģijas zinātniskais institūts

pētnieks

ilona.gehtmane-hofmane@lu.lv

Ligita Grigule

Pedagoģijas zinātniskais institūts

pētnieks

ligita.grigule@lu.lv

Egija Laganovska

Pedagoģijas zinātniskais institūts

pētnieks

egija.laganovska@lu.lv

Raimonds Strods

Pedagoģijas zinātniskais institūts

pētnieks

raimonds.strods@lu.lv

Edmunds Vanags

Pedagoģijas zinātniskais institūts

pētnieks

edmunds.vanags@lu.lv

Ļubova Vasečko

Pedagoģijas zinātniskais institūts

pētnieks

lubova.vasecko@lu.lv

Gunta Siliņa-Jasjukeviča

Pedagoģijas zinātniskais institūts

pētnieks (Dr.)

gunta.silina-jasjukevica@lu.lv

Santa Dreimane

Pedagoģijas zinātniskais institūts

zinātniskais asistents

santa.dreimane@lu.lv

Arta Rūdolfa

Pedagoģijas zinātniskais institūts
Pedagoģijas zinātniskais institūts

zinātniskais asistents
projekta vadītāja asistents

arta.rudolfa@lu.lv

Arnis Strazdiņš

Pedagoģijas zinātniskais institūts

zinātniskais asistents

arnis.strazdins@lu.lv

Veronika Vedeņejeva

Pedagoģijas zinātniskais institūts

zinātniskais asistents

veronika.vedenejeva@lu.lv

Katrīna Elizabete Biezā

Pedagoģijas zinātniskais institūts
Pedagoģijas zinātniskais institūts

zinātniski tehniskās informācijas inženieris
eksperts

katrina_elizabete.bieza@lu.lv

Rūdolfs Varkals

Pedagoģijas zinātniskais institūts
Pedagoģijas zinātniskais institūts

zinātniski tehniskās informācijas inženieris
projekta vadītāja asistents

rudolfs.varkals@lu.lv