Kontaktu meklētājs

Pēc struktūrvienības

Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Indra Odiņa

Skolotāju izglītības nodaļa
Skolotāju izglītības nodaļa

fakultātes nodaļas vadītājs
profesors

67034832

indra.odina@lu.lv

Margarita Gavriļina

Skolotāju izglītības nodaļa

profesors

margarita.gavrilina@lu.lv

Ilze Kangro

Skolotāju izglītības nodaļa

profesors

ilze.kangro@lu.lv

Juris Porozovs

Skolotāju izglītības nodaļa

profesors


juris.porozovs@lu.lv

Ilze Stikāne

Skolotāju izglītības nodaļa

profesors

ilze.stikane@lu.lv

Anna Vulāne

Skolotāju izglītības nodaļa

profesors

anna.vulane@lu.lv

Ieva Margeviča- Grinberga

Skolotāju izglītības nodaļa

asociētais profesors

ieva.margevica-grinberga@lu.lv

Astrīda Raževa

Skolotāju izglītības nodaļa

asociētais profesors

astrida.razeva@lu.lv

Juris Utāns

Skolotāju izglītības nodaļa

asociētais profesors

juris.utans@lu.lv

Anita Berķe

Skolotāju izglītības nodaļa
Skolotāju izglītības nodaļa

pētnieks
lektora p.i.

anita.berke@lu.lv

Ilvis Ābeļkalns

Skolotāju izglītības nodaļa

docents

ilvis.abelkalns@lu.lv

Ausma Golubeva

Skolotāju izglītības nodaļa

docents

ausma.golubeva@lu.lv

Gunta Kraģe

Skolotāju izglītības nodaļa

docents

29408743
67034863

gunta.krage@lu.lv

Inguna Lāce

Skolotāju izglītības nodaļa

docents

inguna.lace@lu.lv

Diāna Liepa

Skolotāju izglītības nodaļa

docents

diana.liepa@lu.lv

Staņislava Marsone

Skolotāju izglītības nodaļa

docents

stanislava.marsone@lu.lv

Andrejs Mūrnieks

Skolotāju izglītības nodaļa

docents

andrejs.murnieks@lu.lv

Anna Stavicka

Skolotāju izglītības nodaļa

docents

anna.stavicka@lu.lv

Elita Stikute

Skolotāju izglītības nodaļa

docents

elita.stikute@lu.lv

Evija Latkovska

Skolotāju izglītības nodaļa

docenta p.i.

evija.latkovska@lu.lv

Anita Auziņa

Skolotāju izglītības nodaļa

lektors

anita.auzina@lu.lv

Silvija Geikina

Skolotāju izglītības nodaļa

lektors

silvija.geikina@lu.lv

Sandra Kalniņa

Skolotāju izglītības nodaļa

lektors

67034812

sandra.kalnina@lu.lv

Agita Klempere-Sipjagina

Skolotāju izglītības nodaļa

lektors

agita.klempere-sipjagina@lu.lv

Egija Laganovska

Skolotāju izglītības nodaļa

lektors

egija.laganovska@lu.lv

Ilze Vilka

Skolotāju izglītības nodaļa

lektors

ilze.vilka@lu.lv

Inta Augustāne

Skolotāju izglītības nodaļa

lektora p.i.

inta.augustane@lu.lv

Ilze Buša

Skolotāju izglītības nodaļa

lektora p.i.

ilze.busa@lu.lv

Joseph Jack Horgan

Skolotāju izglītības nodaļa

lektora p.i.

joseph_jack.horgan@lu.lv

Lilita Linde

Skolotāju izglītības nodaļa

lektora p.i.

lilita.linde@lu.lv

Dace Siliniece

Skolotāju izglītības nodaļa

lektora p.i.

dace.siliniece@lu.lv

Diāna Urbāne

Skolotāju izglītības nodaļa

lektora p.i.

diana.urbane@lu.lv

Aleksandrs Vorobjovs

Skolotāju izglītības nodaļa

lektora p.i.

aleksandrs.vorobjovs@lu.lv

Mihails Basmanovs

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs

mihails.basmanovs@lu.lv

Kristīne Bērtiņa

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs

kristine.bertina@lu.lv

Baiba Broka

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs

67033994

baiba.broka@lu.lv

Vineta Cibiņa

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs

vineta.cibina@lu.lv

Irina Cupere

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs

irina.cupere@lu.lv

Ilze Dalbiņa

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs

ilze.dalbina@lu.lv

Anita Grūbe

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs

anita.grube@lu.lv

Evija Landrāte

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs

evija.landrate@lu.lv

Aiga Meņģelsone

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs

aiga.mengelsone@lu.lv

Signija Santa

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs

signija.nedaskovska@lu.lv

Līga Vabulniece

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs

liga.vabulniece@lu.lv

Agita Valtere

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs

agita.valtere@lu.lv

Iluta Vilnīte

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs

iluta.vilnite@lu.lv

Ārija Zaiceva

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs

arija.zaiceva@lu.lv

Dagmāra Ausekle

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

dagmara.ausekle@lu.lv

Inga Belousa

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

inga.belousa@lu.lv

Dace Markus

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

dace.markus@lu.lv

Jēkabs Raipulis

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

jekabs.raipulis@lu.lv

Andrejs Vilks

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

andrejs.vilks@lu.lv