Kontaktu meklētājs

Pēc struktūrvienības

Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Ineta Helmane

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa
Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

fakultātes nodaļas vadītājs
asociētais profesors

67034830

ineta.helmane@lu.lv

Zenta Anspoka

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

profesors

zenta.anspoka@lu.lv

Inese Jurgena

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

profesors

inese.jurgena@lu.lv

Anna Līduma

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

profesors

anna.liduma@lu.lv

Anita Petere

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

profesors

anita.petere@lu.lv

Maruta Sīle

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

profesors

maruta.sile@lu.lv

Elita Volāne

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

profesors

elita.volane@lu.lv

Tija Zīriņa

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

profesors

tija.zirina@lu.lv

Ilze Briška

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

asociētais profesors

ilze.briska@lu.lv

Irina Direktorenko

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

asociētais profesors

irina.direktorenko@lu.lv

Valentīna Romenkova

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

asociētais profesors

valentina.romenkova@lu.lv

Agrita Tauriņa

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

asociētais profesors

agrita.taurina@lu.lv

Līga Āboltiņa

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

docents

67034830

liga.aboltina@lu.lv

Inese Freiberga

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

docents

inese.freiberga@lu.lv

Antra Randoha

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

docents

antra.randoha@lu.lv

Inga Stangaine

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

docents

inga.stangaine@lu.lv

Ligita Stramkale

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

docents

ligita.stramkale@lu.lv

Ilze Šūmane

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

docents

67034830

ilze.sumane@lu.lv

Dagnija Vigule

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

docents

dagnija.vigule@lu.lv

Daiga Kalēja-Gasparoviča

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

docenta p.i.

daiga.kaleja-gasparovica@lu.lv

Gunta Siliņa-Jasjukeviča

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

docenta p.i.

gunta.silina-jasjukevica@lu.lv

Dace Augstkalne

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

lektors

dace.augstkalne@lu.lv

Aija Kalve

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

lektors

aija.kalve@lu.lv

Ērika Lanka

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

lektors

erika.lanka@lu.lv

Ligita Priede

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

lektors

ligita.priede@lu.lv

Rasma Purmale

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

lektors

rasma.purmale@lu.lv

Zane Skribanovska

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

lektors

zane.skribanovska@lu.lv

Vladislava Uršuļska

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

lektors

vladislava.ursulska@lu.lv

Rūta Vociša

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

lektors

ruta.vocisa@lu.lv

Inese Eglīte

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

lektora p.i.

inese.eglite@lu.lv

Jeļena Stepanova

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

lektora p.i.

jelena.stepanova@lu.lv

Ineta Aizporiete

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

pasniedzējs

ineta.aizporiete@lu.lv

Baiba Brice

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

pasniedzējs

baiba.brice@lu.lv

Anita Ieriķe

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

pasniedzējs

anita.ierike@lu.lv

Inga Jurgena

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

pasniedzējs

inga.jurgena@lu.lv

Ilze Kricka

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

pasniedzējs

ilze.kricka@lu.lv

Līga Krūmiņa

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

pasniedzējs

lk11009@lu.lv

Irina Laurenova

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

pasniedzējs

irina.laurenova@lu.lv

Anita Maculēviča

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

pasniedzējs

anita.maculevica@lu.lv

Mārīte Palma

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

pasniedzējs

marite.palma@lu.lv

Mārīte Poiša

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

pasniedzējs

marite.poisa@lu.lv

Gunta Reķe

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

pasniedzējs

gunta.reke@lu.lv

Dace Rimaševska

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

pasniedzējs

dace.rimasevska@lu.lv

Aija Saliņa

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

pasniedzējs

aija.studente@lu.lv

Laila Zudāne

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

pasniedzējs

laila.zudane@lu.lv

Iveta Kāposta

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

iveta.kaposta@lu.lv

Kristīne Užule

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

kristine.uzule@lu.lv