Kontaktu meklētājs

Pēc struktūrvienības

Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Austra Avotiņa

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa
Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

fakultātes nodaļas vadītājs
asociētais profesors

67034816

austra.avotina@lu.lv

Vladimirs Kincāns

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

profesors

29827513

vladimirs.kincans@lu.lv

Māra Urdziņa-Deruma

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

asociētais profesors

mara.urdzina-deruma@lu.lv

Inguna Karlsone

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

docents

inguna.karlsone@lu.lv

Juris Nikiforovs

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

docents

juris.nikiforovs@lu.lv

Mārtiņš Veide

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

docenta p.i.

martins.veide@lu.lv

Austra Celmiņa-Ķeirāne

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

lektors

austra.celmina-keirane@lu.lv

Agris Dzilna

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

lektors

agris.dzilna@lu.lv

Ingrīda Irbe

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

lektors

ingrida.irbe@lu.lv

Andra Irbīte

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

lektors

andra.irbite@lu.lv

Diāna Janele

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

lektors

diana.janele@lu.lv

Mārīte Kokina-Lilo

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

lektors

marite.kokina-lilo@lu.lv

Agata Muze

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

lektors

agata.muze@lu.lv

Aivars Plotka

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

lektors

aivars.plotka@lu.lv

Lolita Šelvaha

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

lektors

lolita.selvaha@lu.lv

Gunta Treimane

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

lektors

gunta.treimane@lu.lv

Ēra Zalcmane

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

lektors

era.zalcmane@lu.lv

Ilze Biezā

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

lektora p.i.

ilze.bieza@lu.lv

Ardis Markss

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

lektora p.i.

ardis.markss@lu.lv

Jānis Mežulis

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

lektora p.i.

janis.mezulis@lu.lv

Dāvis Dreimanis

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

pasniedzējs

davis.dreimanis@lu.lv

Haralds Laucis

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

pasniedzējs

haralds.laucis@lu.lv

Aļģirts Lazdauskis

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

pasniedzējs

algirts.lazdauskis@lu.lv

Olafs Muižnieks

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

pasniedzējs

olafs.muiznieks@lu.lv