Ziņas

Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra ieguldījums pedagogu tālākizglītībā 2019.gadā.

Par darba laikiem svētku periodā

Jauno pedagogu un psihologu skolas nodarbības 21. decembrī

Asoc. prof. I. Margeviča-Grinberga: Viena gada laikā par 100 motivētiem skolotājiem vairāk?

2019.gada 5.decembrī - lektora amata pretendentes Mg.paed., Mg.phil. Sandras Kalniņas atklātā nodarbība

Gada balva labākajiem interešu izglītības pedagogiem

2019.gada 4.decembrī - docenta amata pretendentes Dr.paed. Sanitas Baranovas atklātā nodarbība

2019.gada 4.decembrī - docenta amata pretendentes Austras Celmiņas-Ķeirānes atklātā nodarbība

Jauns projekts – jauna sadarbība

Rakstu krājums INNOVATIONS, TECHNOLOGIES AND RESEARCH IN EDUCATION, 2019

22. novembris - Globālās izglītības diena Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē

Aicinām 6.-12. klašu skolēnus piedalīties atklātajās dizaina un tehnoloģiju olimpiādēs

Pārmaiņas pedagogu izglītībā: Latvijas Universitātē tapušas mūsdienīgas studiju programmas izglītības zinātnēs un pedagoģijā

Konference "Latvija OECD starptautiskos pētījumos PISA 2018 un TALIS 2018 – jaunākie rezultāti"

2019./2020. akadēmiskā gada LU fonda stipendiju ieguvēji

30 GADU MIERĪGAJAI REVOLŪCIJAI VDR – RĪCĪBAS JOMAS, PROCESI UN DALĪBNIEKI

Latvijas Universitātē ar semināru uzstāsies slavens producents no ASV – Renē Meriste

AKTUĀLI! PPMF Studentu pašpārvaldes vēlēšanas!

PPMF studenti, topošie latviešu valodas un literatūras skolotāji, apmeklē LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēku

PPMF panākumi konkursā "Dizaina arēna 2019"

Laipni lūdzam iegriezties PPMF studiju programmas “Māksla” stendā BT1 izstāžu zālē Ķīpsalā!

"Par valodu – tas ir interesanti?!" ceturtā saruna

Doktora studiju programmas "Izglītības vadība" studentes piedalās ENIRDELM gadskārtējā konferencē

7.oktobrī no plkst.10:00 līdz 13:00 PPMF nebūs pieejams internets!

Mans HUB - tiešsaistes repozitorijs iekļaujošām labajām praksēm, resursiem, resursiem, metodikai lietošanai formālajā un neformālajā izglītībā

Erasmus+ projekts "Robotikas artefaktu veidošana vidusskolēnu motivēšanai STEM karjeru izvēlei"

Šonedēļ tiešsaistes zibakcijā ikviens mudināts pateikt paldies savas dzīves svarīgākajam skolotājam

Izziņo Pasaules lielāko mācību stundu

Projekts "Pedagogu sagatavošana pieaugušo digitālās kompetences pilnveidei"

Latvijas Universitātes gadsimta jubilejas centrālais notikums - Gadsimta nakts “CARPE NOCTEM”