Ziņas

Sākusies pieteikšanās jauno pedagogu un psihologu skolai!

2019.gada 12.septembrī - docenta amata pretendentes Ligitas Stramkales atklātā nodarbība

PPMF pētnieki ir iesaistījušies Erasmus+ projektā “Mācību materiālu izstrāde programmatīvās domāšanas attīstībai pirmsskolā”

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes darbinieku sanāksme

Eseju konkurss “Es būšu SKOLOTĀJS!”

2019.gada 22.augustā – pētnieka amata prentendenta Edmunda Vanaga atklātais seminārs

Uzaicinājums uz meistarklasi “Globālais pilsoniskums izglītībā”

Jaunais Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes student!

Ar misiju spēcināt Latvijas izglītības sistēmu

Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē piešķirts Inesei Stars

2019.gada 21.jūnija akadēmiskās informācijas centra akreditācijas komisijas sēdē uz sešiem gadiem akreditāciju saņēma LU PPMF studiju virziens "Psiholoģija"

LU profesore Linda Daniela sagatavojusi grāmatu izglītojošās robotikas jomā

Rektora atzinība PPMF studentiem

ATEE Pavasara konference 2019 ir veiksmīgi noslēgusies

Projekts “eMedia: MEDijpratība un digitālā pilsonība ikvienam”

PPMF Pedagoģijas zinātniskā institūta konference-seminārs “Slēptā mācību programma/Hidden Curriculum”

Izglītojošu un audzinošu video izstrāde studiju kursā “Mediju pedagoģija”

Festivālā lampa notiks domapmaiņa "Izglītība 4.0: nākotnes skola jau šodien"

AD VERBUM stipendiju ieguvēju tikšanās

Izlaidumi 2018./2019. studiju gada pavasara semestra absolventiem

Mans HUB - tiešsaistes repozitorijs iekļaujošām labajām praksēm, resursiem, metodikām pedagoģiskā personāla lietošanai formālajā un neformālajā izglītībā

“Trauma Simulator” programmatūra ārstiem un medicīnas studentiem

Sporta aktivitāšu diena pedagoģijas fakultātē

Projekts RoboScientists “Robotikas artefaktu veidošana vidusskolēnu motivēšanai STEM karjeru izvēlei”

Digital learning platform for everyday use at school by Uzdevumi.lv

Uzdevumi.lv digitāls mācību līdzeklis ikdienas lietošanai skolā

“Vividly” dibinātāja Gunita Kulikovska par imersīvajām tehnoloģijām ATEE Pavasara konferencē

Virtual and augmented reality and e-learning demonstrations in ATEE Spring conference

Virtuālās un paplašinātās realitātes un e-apmācību paraugdemonstrējumi ATEE Pavasara konferencē

2019.gada 27.maijā – asociētā profesora amata pretendentes Ievas Margevičas-Grinbergas atklātā nodarbība