Ziņas

LU PPMF studentus aicina uz lekciju "Izdegšanas sindroms skolotājiem"

Apsveikums pasniedzējām Mātes dienā

Starptautiskā nedēļa LU PPMF tuvojas

SVEICAM PEDAGOĢIJAS, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTES KOLĒĢUS AR AUGSTAJIEM VALSTS APBALVOJUMIEM!

2019.gada 14.maijā – asociētā profesora amata pretendentes Rudītes Kokas (RSU) atklātā lekcija

Sākusies pieteikšanās 10 dienu sagatavošanas kursiem ZĪMĒŠANĀ UN GLEZNOŠANĀ studiju programmai "MĀKSLA"

2019.gada 13.maijā - vadošā pētnieka amata pretendentes, asociētās profesores Baibas Martinsones atklātais seminārs

2019.gada 23.maijā – asociētā profesora amata pretendentes Sandras Vītolas atklātā lekcija

2019.gada 15.maijā – profesora amata pretendentes Daces Mednes atklātā lekcija

Tikšanās ar Skola 2030 Tehnoloģiju jomas vecāko eksperti Madaru Kosolapovu

Trešā Vizuālizpratnes nedēļa Latvijas Universitātē no 17. – 21. maijam 2019. gadā

Projekts "Audio mācību materiāli pirmsskolas izglītībai - Kā Lupatini mācījās?"

ATEE Spring Conference 2019

ATEE Pavasara konference 2019

15. atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiāde tekstila tehnoloģijās 6. - 9. klasei un 6. atklātās mājsaimniecības olimpiādes 9. - 12. klasei „Mēs –Latvijas nākotnei” rezultāti

ATEE Spring Conference 2019

ATEE Pavasara konference 2019

LU SIMTGADES PASĀKUMU PROGRAMMA LATVIJAS REĢIONOS: CEĻOJOŠĀ IZSTĀDE UN ZINĀTNISKIE LASĪJUMI

Latvijas Universitātes jubilejas svinību centrālais notikums – Gadsimta nakts “CARPE NOCTEM”

17. aprīlī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē Imantas 7. līnijā 1 notiks 15. atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 6.-9. klasei tekstila tehnoloģijās un 6.atklātā mājsaimniecības olimpiāde

Studenti aicina 17.aprīlī uz tikšanos ar Skola 2030 tehnoloģiju jomas vecāko eksperti Madaru Kosolapovu

Pasākuma “Kopā būšana – valoda, kas saprotama visiem” norise

2019. gada 11. aprīlī notiks profesora amata pretendentes Oksanas Fiļinas atklātā nodarbība

LU PEDAGOĢIJAS, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTE REKTORA AMATAM IZVIRZA GUNDARU BĒRZIŅU

2019. gada 28. martā notiks viesprofesora no Kanādas Daniela Veinstoka (MA, DPhil) lekcija "Accommodating Diversity in Education: The Canadian Case"

2019. gada 5. aprīlī Britu Kolumbijas universitātes Kanādā profesora Anda Klegera lekcija “Studentu nodarbināmības prasmju attīstīšana un monitorings”

18. Starptautiskā studentu pētniecisko darbu konference tuvojas

21. martā - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes ATVĒRTO DURVJU DIENA

Radošumu veicinoša izglītība

Latvijas Universitātes organizētās ATEE Pavasara konferences 2017 (ATEE Spring conference 2017) rakstu krājums – “Innovations, Technologies and research in Education” ir iekļauti Web of Science datu bāzē.