Ziņas

Raksts "Mācās radīt skolēnu un skolotāju labizjūtu" (Izglītība un Kultūra, 28.05.2015.)

Studentu studiju darbu izstāde „Starpstacija”

Zibakcija "Lasīšanas diena" - 29.maijā no plkst. 12.00, koplasīšana plkst. 12.15-12.20

Īstenots studentu projekts “Studentu mākslas darbu izstāžu vieta”

Noslēdzies studentu projekts "Informatīvā lekcija par labās prakses piemēriem speciālajā pedagoģijā"

Aktualitātes LU Arodbiedrībā

Promocijas darbu pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ZIGMUNDS ŽUKOVSKIS

Jauniešu attīstības programmas "Go Beyond" atvērtā vieslekcija

PPMF Domes sēde 28.maijā

Topošās sākumizglītības skolotājas īstenojušas projektu "Es gribu būt skolotājs!"

Notiks seminārs "Līderība un pedagogu tālākizglītība" un Anitas Šmites grāmatu prezentācija

Profesore Sarmīte Tūbele piedalījās 2.Baltijas logopēdu kongresā Šauļos

Tikšanās ar Latvijas Universitātes rektora amata pretendentu prof. Indriķi Muižnieku

Fakultātē viesosies Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas skolēni

Klejo bīstams e-pasts LU e-pasta lietotājiem!

Tikšanās ar Latvijas Universitātes rektora amata pretendentu prof. Juri Borzovu

Ieskats "Muzeju nakts 2015" pasākumā Pedagoģijas muzejā Anniņmuižā

Sveicam vārda dienā Ineses!

Seminārs "Viedtālruņi un planšetdatori mācību procesā"

Fotogalerija: 14.Starptautiskā studentu pētījumu konference (12.-14.05.2015.)

Muzeju nakts LU Pedagoģijas muzejā Anniņmuižā

Atdzīvināsim tradīciju "Lustīgā muiža"

Piecas Latvijas Universitātes muzeja versijas par Raini un Aspaziju

Notiks Latvijas Universitātes amata rektora amata pretendentu debates

14. Starptautiskā studentu pētījumu konference: 12.-14.maijs

Baltijas -Vācijas augstskolu biroja Zinātniskais vakars

6. Starptautiskā viesprofesoru nedēļa: 11.-15.maijs

Sveicam vārda dienā Irinas!

Studentu projekts: Fotografēšanās 13.maijā

Fotogalerija: Lektora Jura Utāna meistarklase zīmēšanā 6.Starptaustiskās viesprofesoru nedēļas dalībniekiem