Pedagoģijas zinātņu nozares Promocijas padomes atklātā sēde notiks 2015.gada 28.maijā plkst.15.00 LU (Jūrmalas gatve 76, G 16 auditorijā), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ZIGMUNDS ŽUKOVSKIS

 

Temats:
Studentu sonorās domāšanas attīstība ģitārspēles studiju procesā
Development of students' sonoric thinking in the study process of guitar playing

Vadītāja: profesore, Dr.paed. Māra Marnauza

Recenzenti:

  1. Prof. Lūcija Rutka, LU
  2. Doc. Valdis Bernhofs, JVLMA
  3. Prof. Maruta Sīle, RPIVA

Ar promocijas darbiem var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulvāris 19, 203. telpa)

 

Dalīties