Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Arodbiedrības priekšsēdētājas pienākumus no līdzšinējās vadītājas doc. Ludmilas Apsītes pārņēmusi doc. Sanita Baranova.

LU Arodorganizācija (AO) vairs nav LIZDA dalīborganizācija un ir reģistrējusies kā patstāvīga arodbiedrība.

LIZDA lēmums ir pievienots pielikumā. Lielā mērā šo LU AO lēmumu veicinājis tas, ka LIZDA vairāk aizstāvējusi skolu pedagogu tiesības, bet neko nav darījusi augstskolu pedagogu atbalstam.

Līdz ar to LIZDA biedra kartes vairs nav derīgas un ir jānodod struktūrvienību arodbiroju priekšsēdētājiem. Jaunā akadēmiskā gada sākumā biedriem tiks izsniegtas jaunas LU AO biedra kartes. Lūgums - esošās LIZDA biedra kartes atdot Sanitai Baranovai (A-120.telpa) līdz š.g. 8.jūnijam.

Arodbiedrības vietne LU mājas lapā www.lu.lv/darbiniekiem/arodbiedriba/ tiek sakārtota atbilstoši LU AO jaunajam statusam. Esiet aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai!

Ja ir kādi jautājumi, ierosinājumi, kur var palīdzēt LU AO, turpmāk, lūdzu, vērsties pie doc. Sanitas Baranovas LU PPMF Pedagoģijas nodaļā A-120.telpā (jaunais korpuss).

Latvijas Universitātes Darba koplīgums

Dalīties