2.Baltijas logopēdu kongress Šauļos notika 2015. gada 17. aprīlī. Galvenā tēma "Neiroloģiskas izcelsmes runas un valodas traucējumi: pierādījumos balstīta prakse". Kongresa aicinātie viesi bija no Anglijas, Zviedrijas, Somijas un Latvijas.

Pedagoģijas nodaļas profesore, Dr.paed.  Sarmīte Tūbele bija viena no plenārsēdes referentēm un uzstājās ar referātu "Brain based learning", galveno uzmanību pievēršot lasīšanas un rakstīšanas traucējumu izpausmēm un to korekcijas iespējām. Latviju pārstāvēja vēl citi mutiskie referāti un stenda referāti, kuros piedalījās arī Pedagoģijas nodaļas doktorantes Egija Laganovska un Irina Cupere

Nākamais - 3.Baltijas logopēdu kongress notiks 2016. gada aprīlī Talinā un galvenā uzmanība tiks pievērsta dispraksijas jautājumiem.

Video ieskats par 2.Baltijas logopēdu kongresu Šauļos (17.05.2015.)  

Dalīties