Studiju kursa „Projektu vadīšana izglītība” ietvaros tika izstrādāts un veiksmīgi īstenots projekts „Es gribu būt skolotājs!”. Projekta autores - profesionālā bakalaura studiju programmas "Skolotājs" apakšprogrammas "Sākumizglītības skolotājs" 3.kursa studentes - Jūlija Kostjuka, Sintija Ūzuliņa, Ilze Rutkovska un Anete Branka.

Studentu projekta „Es gribu būt skolotājs!” autores Jūlija Kostjuka, Sintija Ūzuliņa, Ilze Rutkovska un Anete Branka apmeklēja vairākas Latvijas skolas, interaktīvā veidā prezentējot skolotāja profesiju. Ir vispārējs priekšstats, ka skolotājs ir tā nodarbošanās, par kuru skolēni iespējams zina visvairāk, jo sastopas ar to teju katru dienu. Taču, pamatīgāk iedziļinoties, var saprast, ka skolēni redz tikai to skolotāja tēlu, kas stāv klases priekšā un māca, bet laiks, kas veltīts, gatavojoties stundām, apmeklējot kursus, meklējot materiālus – paliek nepamanīts.

Projekta mērķis: radīt vidusskolēnos labāku izpratni par skolotāja darba specifiku, lauzt stingri iesakņojušos stereotipus, kā arī ieinteresēt skolēnus studēt pedagoģiju. 

 Kāpēc tas ir tik aktuāli? Studentes ir izpētījušas statistikas datus, kas norāda - ja arī turpmāk pedagoģiju studējošo skaits būs tik mazs, ja būs maz jauno skolotāju skaits skolās, tad nākotnē Latvijas skolām draudēs nopietns skolotāju trūkums. Lai tā nenotiktu, šī problēma ir jārisina savlaicīgi. 

Projekta autores izsaka pateicību skolām, kas bija atsaucīgas un ieinteresētas šajā projektā - Privātajai vidusskolai „Patnis”, Madonas pilsētas 1. vidusskolai, Ozolnieku vidusskolai.

Dalīties