Domes sēde notiks 28.05. plkst. 16.15 Domes sēžu zālē (V-201.telpā).

Darba kārtība:

1. Fakultātes vadības informācija
2. Par profesora p.i. un lektora p.i. amatā apstiprināšanu (R.Andersone, I.Odiņa)
3. Par stundu pasniedzēju pieņemšanu darbā (R.Andersone, I.Odiņa)
4. Par budžeta vietu skaitu rotācijā (R.Kiseļova)
5. Par PZI Nolikuma grozījumiem (I.Maslo)
6. Par akadēmiskajiem atvaļinājumiem
7. Dažādi

Dalīties