Profesionālā bakalaura studiju programmas "Skolotājs" apakšprogrammas "Pirmsskolas skolotājs" pilna laika klātienes 3.kursa studentes Ketlina Kalpmane, Katrīna Aplociņa, Liene Liepiņa, Aija Liepa, Zane Buša, Krista Romanovska izsaka pateicību Aināram Eidonim un Evai Aplociņai par iedvesmojošo lekciju speciālajā pedagoģijā.

Lekcija notika 28.aprīlī, plkst 10:30 un tajā piedalījāspiedalījās topošie latviešu valodas un literatūras , angļu valodas, vācu valodas,  mājturības, vizuālās mākslas, sporta, sākumizglītības un pirmsskolas skolotāji, kā arī Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Laismiņa" pirmsskolas skolotāja.
Projekta mērķis- pilnveidot un paplašināt topošo skolotāju zināšanas par speciālo pedagoģiju, uzklausot divu speciālo pedagogu labās prakses pieredzi.

Studentu projekts organizēts studiju kursa "Projektu vadīšana izglītībā" ietvaros.

Dalīties