Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (LU PPMF) studentu darbu izstāde „Starpstacija” ir saspēle starp studijām un radošo darbību.

 LU PPMF lektora un mākslinieka Jura Utāna vadībā tiek pavērta pavisam jauna pieeja studiju procesam, kur par vienu no galvenajiem aspektiem kļūst drosme izmēģināt, nebaidīties no eksperimenta – „Neizmēģināsi – nezināsi!”. 

Izstādē ir skatāmi LU PPMF studentu studiju darbi, kur problēmu risinājumam tiek meklēti arvien jauni paņēmieni un izteiksmes līdzekļi, kā arī radošie darbi, kur atklājas censoņu individuālais pasaules redzējums. 

„Starpstacija” ir posms starp studiju darbiem un radošo pašdarbību, starp to, ko skatu un kā redzu, kā daru un kā darīšu, starp „Es” šodien un pavisam citu „Es” rīt.


Izstādē piedalās Gunta Fišere, Līga Kalniņa, Kristīne Miķelsone, Linda Krišāne, Monta Melne, Laura Stabulniece, Jānis Trukšāns.

Apraksti par māksliniekiem.

Gunta Fišere (1986). Pašlaik mācos Latvijas Universitātē par vizuālās mākslas skolotāju, bet šī nav mana pirmā pieredze ar šo skolu, jo pirms tam vienu gadu mācījos nepilna laika klātienē datorgrafikas specialitātē. Vēl tālākā pagātnē absolvēju Rīgas Amatniecības vidusskolu, apģērbu modelētāju nodaļu. Vislabāk jūtos, kad zīmēju vienatnē savā nodabā ar blakus noliktu kafijas krūzi, neviena netraucēta. Zīmēšanā esmu pedante. Patīk zīmēt, izgaršojot katru detaļu.

Līga Kalniņa (1990) spridzinoties brīvā eksperimenta ceļā, meklē savu glezniecisko rokrakstu caur krāsu spožumu, zīmējuma precizitāti un jauktas tehnikas neierobežotajām iespējām, atklājot, ka svarīgi dzīvē redzēt cilvēku īsto vērtību, kas slēpjas zem virskārtas, patieso un paliekošo, kas nav vien mirkļa ilūzija. PPMF daļu no jautājumiem risinājusi vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotāju studijās (2013), tomēr būtiskākos jautājumus uzdevusi, studējot pedagoģijas maģistratūrā. Līgas Kalniņas darbi iepriekš izstādīti personālizstādē "Izaicinājums" (2009) Jūrmalā, un grupas izstādē "Dzīvā iela" PPMF (2011).

Kristīne Miķelsone (1993). Nāku no Saldus. Latvijas Universitātes studiju laikā pabiju Aalto Yliopisto, Somijā, kur arī pamācījos tuvāk zīmēšanu. LU PPMF studēju par vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotāju. Patīk zīmēt un gleznot, izskaistinot un rezultātu padarot krāsaināku.

Linda Krišāne (1993). Neesmu gājusi mākslas skolās, un viss, ko protu, ir iegūts pašmācības ceļā skolā un tagad fakultātē... Vairāk pie sirds iet grafiskie darbi.

Monta Melne (1991). Esmu beigusi Rīgas Amatniecības vidusskolu, vides dizaina nodaļu. Šobrīd studēju LU PPMF par vizuālās mākslas un angļu valodas skolotāju. Radošajā darbībā patīk eksperimentēt, un nebaidos no kļūdām, jo uzskatu, ka katra pieredze ir vērtīga pieredze, un kosmoss vienmēr visu atrisina! Patīk krāsiņas, gliteri un kauli!

Laura Stabulniece (1988). Ja man vajadzētu izvēlēties: zīmēt vai gleznot, es izvēlētos gleznot. Man patīk caur krāsām paust savas sajūtas. Prieku man sagādā visas lietas, kas saistītas ar radošumu. Milzīgs gandarījums, ka esmu mācījusies pie LU PPMF gleznošanas pasniedzējiem, kas man ir iemācījuši daudz jauna.

Jānis Trukšāns (1993). Māksla man ir neatrisināma mīkla, nebeidzams ceļš. Jautāsiet kurp? Nezinu, to māksla man nav pateikusi. Viņa dod tikai divas iespējas – vai nu tu dzenies pēc malduguns, vai stāvi un apmierinies ar to, kas tev ir. 

Savos meklējumos esmu nonācis LU PPMF un studēju par vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotāju. Savā daiļradē arvien meklēju veidu, kā darbiem piedod raksturu, personību. Vienu uzrunātu uz „tu”, otru uz „Jūs”, citu iemīlētu, citam mestu līkumu, un darbi (kā cilvēki) kļūtu neatrisināma mīkla.

Projektu „Starpstacija” sagatavoja Jānis Trukšāns, Laura Tīde, Linda Krišāne, Monta Melne.

Projekts sagatavots kursa „Projektu vadība izglītībā” ietvaros.

Dalīties