Laikrakstā "Izglītība un Kultūra" (Nr.10 28.05.2015.) 10.-12.lappusē publicēts raksts "Mācās radīt skolēnu un skolotāju labizjūtu" par 6. Starptautisko vieslektoru nedēļu un 14. Starptautisko studentu pētniesko darbu konferenci, kas notika Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē no 11.-15. maijam.

Citāts no raksts: "Skolotāju uzdevums ir bērnus vest atpakaļ pie sociālajām prasmēm, un to var panākt, sarunājoties un kopīgi spēlējoties. Īpaši nozīmīgi tas ir pilsētas bērniem, jo viņi ir aizmirsuši spēlēt futbolu, nezina, kā kaut ko izaudzēt, kā ir iegremdēt rokas zemē. To mēs stāstām saviem studentiem, lai viņi to mācītu."

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"  (Nr.10 28.05.2015.) PDF versijā, raksts: 10.-11.lpp.

Dalīties