LU Zinātnes izcilības un komercializācijas atbalsta programmas ietvaros PPMF profesorei Dr.paed. Lindai Danielai ir piešķirts apbalvojums par publikāciju:

Sustainable Higher Education and Technology-Enhanced Learning (TEL) / Linda Daniela, Anna Visvizi, Calixto Gutiérrez-Braojos, Miltiadis D. Lytras // Sustainability Vol. 10, N 11 (2018), Article number 3883, p.1-22. https://doi.org/10.3390/su10113883

Apsveicam un paldies par darbu!

Dalīties