LU PPMF Profesore Linda Daniela ir sagatavojusi grāmatu “SMART LEARNING WITH EDUCATIONAL ROBOTICS: USING ROBOTS TO SCAFFOLD LEARNING OUTCOMES”, kas 2019.gadā tiek izdota Springer izdevniecībā.

Robotu izmantošana izglītības procesā vairs nav uzskatāma par jaunumu, jo šīs idejas ir izstrādājis jau S.Paperts 1980. gadā. Neskatoties uz tehnoloģiju progresu, robotikas izmantošana izglītībā joprojām ir uzskatāma par izaicinājumu un tiek uzskatīts, ka tas ir apgūstams tikai atsevišķiem interesentiem.

Grāmatā ir apkopotas 15 nodaļas, kurās ir apkopotas idejas, kā robotiku var izmantot gan darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, gan vispārējā izglītībā, gan arī augstākajā izglītībā. Ir iekļautas arī nodaļas, kurās autori analizē robotikas izmantošanas ietekmi uz skolēnu kognitīvo attīstību, kā robotikas izmantošana veicina mācību motivāciju un sekmē analītiski algoritmiskās domāšanas attīstību. Robotikas izmantošana mācību procesā var palīdzēt skolēniem saprast kā darbojas tehnoloģijas, kādi ir programmēšanas principi un kā to visu savienot kopā. Grāmatā ir arī piedāvāts veids kā izglītojošos robotus var kasificēt atkarībā no iespējām, ko katrs no tiem var piedāvāt izglītības videi.

Šī grāmata ir būtiska gan izglītības zinātņu pārstāvjiem, jo parāda iespējas, kā var tikt organizēts inovatīvs mācību process, gan arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izstrādātājiem, jo parāda pedagoģiskā darba nenovērtējamo lomu mūsdienīgu kompetenču apguvē.

Grāmata ir būtisks pienesums izglītojošās robotikas jomā, bet darbs ir jāturpina, jo joprojām ir daudz aspektu, kas nav līdz galam vēl atrisināti. Šeit var minēt gan mācību darba organizēšanas formas, gan iekļaujošas un ilgstpējīgas izglītības izaicinājumus, gan arī nepieciešamību turpināt diskusijas par ētiskajiem un tiesiskajiem aspektiem, ko ir aktualizējusi Eiropas komisija, sakot, ka ir pēdējais laiks izstrādāt normatīvo regulējumu robotikas jomai.

Grāmatā apkopoto nodaļu autoru vidū Latvijas Universitāti pārstāv profesore Linda Daniela, pētnieks  Raimonds Strods un pētniece Ilze France.

Ar grāmatas saturu var iepazīties izdevniecības “Springer” tīmekļa vietnē.

Dalīties