Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte ir viena no pirmajām, kas jaunajā akreditācijas periodā ieguvusi akreditāciju uz garāko termiņu - 6 gadiem studiju virzienam "Psiholoģija".

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Psiholoģijas nodaļā tiek realizētas akadēmiskas un profesionālas studiju programmas bakalaura, maģistra un doktoranta līmenī. 2019.gadā studiju virziens Psiholoģija tika akreditēts uz sešiem gadiem (maksimālo iespējamo periodu). Studiju laikā tiek izmantotas daudzveidīgas un interesantas mācību metodes, tās dod iespēju labāk izprast un izzināt sevi un citus, risināt problēmas dažādos līmeņos, veicināt psiholoģisko labklājību sev un citiem.

Latvijas Universitātes Psiholoģijas nodaļā strādājošie mācībspēki izceļas gan ar teorētiskām zināšanām, pētnieciskām prasmēm, akadēmisko pieredzi, gan arī ar ilggadēju pieredzi un ekspertīzi dažādās ar psiholoģiju saistītās profesionālās darbības jomās - psiholoģiskajā konsultēšanā, grupu vadīšanā, psihoterapijas metodēs un psiholoģiskā novērtēšanā. Latvijas Universitātes mācībspēki ir ieguvuši izglītību Stokholmas Universitātē, Bergenas Universitātē, Ostenbrukas Universitātē, Hārvarda Universitātē, Kolumbijas Universitātē, Latvijas Universitātē, u. c.

Dalīties