Līdz š.g. 31. oktobrim Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina tos Latvijas izglītības iestāžu skolēnus, kuri savu nākotni saista ar pedagoga profesiju, un pedagoģijas studentus piedalīties eseju konkursā “Es būšu SKOLOTĀJS!”.

Konkursa mērķis ir izzināt, apkopot un izplatīt skolēnu un pedagoģijas studentu uzskatus – kāpēc izvēlēties skolotāja profesiju. 

Konkursa dalībniekam esejā ir jāpamato, kāpēc izvēlējies kļūt par pedagogu. 

Esejā obligāti jāapraksta:

  • kas skolotāja profesijā ir pievilcīgs, aizraujošs, interesants;
  • kāpēc ir vajadzīgi iedvesmojoši, aizrautīgi, profesionāli skolotāji;
  • kādi esejas autora prāt ir galvenie priekšnosacījumi, lai jaunieši izvēlētos skolotāja profesiju;
  • kāpēc esejas autors izvēlējies kļūt par pedagogu.

Eseja jāraksta latviešu valodā, apjoms: 2000 līdz 4 000 zīmēm. Darbus līdz 31. oktobrim jānosūta uz e-pasta adresi: lizda@lizda.lv.

Darbus vērtēs žūrija un konkursa uzvarētāji saņems naudas balvu un pārsteiguma dāvanas.

Balvu fonds: 100 eiro, labāko darbu autori saņems pārsteiguma dāvanas.

Konkursa nolikums

Dalīties