No 2019.gada 1.novembra Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta pētnieki uzsāks realizēt Erasmus+ projektu "Pedagogu sagatavošana pieaugušo digitālās kompetences pilnveidei" (Digital Adult Educators: Preparing Adult Educators for a Digital World (DigitALAD)).

Projekta mērķis ir izveidot mācību materiālu kopu pieaugušo digitālās kompetences pilnveidei, kur katrs interesents varēs piekļūt šiem dažādiem mācību materiāliem un pilnveidot savu digitālo kompetenci.

Projektā vadošais partneris ir Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātniskais institūts un piedalās partneri no Grieķijas (University of the Aegean), Kipras (Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd. Cardet un Innovade Li Ltd), Īrijas (The Rural Hub CLG), Beļģijas (European Association for the Education of Adults) un Spānijas (Jaitek Tecnología Y Formación SL)

Projekta vadītāja prof. Linda Daniela.

Kopējā piešķirtā finansējuma summa visam projektam ir 275350.00 Eiro.

Dalīties