ENIRDELM ir Eiropas sadarbības tīkls, kura mērķis ir sekmēt pētniecību, līderību un izglītības vadību atbilstoši 21.gadsimta tendencēm. Šis sadarbības tīkls darbojas jau 28 gadus, tajā veiksmīgi ir iesaistījušies Latvijas izglītības iestāžu pārstāvji.

Jau vairākus gadus šajā gadskārtējā konferencē piedalās arī doktora studiju programmas „Izglītības vadība” studenti. Šajā gadā no 18.-22.septembrim Ļubļanā programmu pārstāvēja Baiba Kondriča, Inguna Kaniņa un Alma Brinkmane. Studentes doktorantu seminārā dalījās pieredzē par saviem pētījumiem promocijas darbu ietvaros, kopīgi  organizēja darba semināru “Family as a driving force dealing with new social and cultural contexts”. Konferences ietvaros studentes apmeklēja skolu, kas deva iespēju salīdzināt, kā mācīšanās process norit Latvijā un Slovēnijā.

Konferencē kopā ar studentiem piedalījās arī prof. I.Ivanova, kura ir piedalījusies 27 šī sadarbības tīkla konferencēs, no kurām 3 konferences ir organizētas Latvijā.

Dalīties