Š. g. 6. novembrī plkst. 16.00 Gētes institūtā, Torņa ielā 1, Rīgā notiks Berlīnes mūra krišanas 30. gadadienai veltīts simpozijs "30 gadu mierīgajai revolūcijai VDR – rīcības jomas, procesi un dalībnieki", kurā ar vieslekcijām piedalīsies Rūras Universitātes Bohumā Vācijas Valsts pētniecības institūta pētnieki Dr. Silke Flēgele (Silke Flegel) un Dr. Franks Hofmans (Frank Hoffmann).

Ar Ungārijas robežas atvēršanu 1989. septembrī, VDR aizsākās vēl nepiedzīvots revolūcijas saasinājums. Faktiski, Berlīnes mūra krišana kopā ar demokrātijas satricinājumiem Polijā, Ungārijā un Baltijas valstīs simbolizē politisko pavērsienu visai Eiropai. Dr. Flēgeles lekcijā “Pārejas posma sabiedrība – utopija un utopijas zaudēšana VDR vēlīnā kultūrā” un  Dr. Hofmana lekcijā „Pārmaiņas deviņās nedēļās – rīcības joma un dalībnieki mierīgajā revolūcijā 1989” tiks runāts par ļaunprātīgi izmantotās un šķietami vairs “nederīgās” utopijas māksliniecisko izpēti, koncentrējoties uz teātri un tēlotājmākslu, kā arī uz filmu un izrāžu perspektīvu un to ietekmi uz nemieriem desmitgades beigās. Īpaša uzmanība tiks pievērsta jautājumam, kā miermīlīga revolūcija var uzplaukt savstarpējās motivēšanas un "vienkāršo ļaužu" līdzdalības dēļ.

Dr. Silke Flēgele ir zinātniskā asistente Rūras Universitātes Bohumā Vācijas Valsts pētniecības institūtā. Viņas pētniecības virzieni ir vācu kultūra un kultūrvēsture, galvenokārt teātris, kino un literatūra no 1945. gada līdz mūsdienām – īpaši par vācu reemigrantiem VDR kultūras jomā.

Dr. Franks Hofmans ir Rūras Universitātes Bohumā Vācijas Valsts pētniecības institūta pētnieks un vadītājs. Dr. Hofmana pētniecības virzieni ir mūsdienu vēsture, kultūras vēsture, Vācijas vēsture, pievēršot īpašu uzmanību VDR un apvienotajai Vācijai.

Simpozijs sadarbībā ar Bohumas-Rehenes Rotari klubu un Gētes institūtu Rīgā.

Valoda: vācu ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā

Dalība: bez maksas

Plašāka informācija

Reģistrācija

 

Dalīties