Globālās izglītības nedēļa ir starptautisks pasākums, kas notiek jau vairāk kā 15 gadus ar mērķi pievērst īpašu uzmanību izpratnei par globalizēto pasauli. Globālās izglītības nedēļa Latvijā noris jau piekto gadu. Šogad tā notiks 20. – 28. novembrī.

Globālās izglītības diena Latvijas Universitātē ir kļuvusi par nozīmīgu un vērtīgu tradīciju – tā ir diena, kurā topošie un esošie skolotāji tiekas, lai uzzinātu vairāk par izglītības attīstības tendencēm pasaulē, kā arī iepazītu un dalītos pieredzē globālās izglītības un izglītības ilgtspējīgai attīstībai īstenošanā Latvijā. Šī diena norisinās Globālās izglītības nedēļā*. Globālās izglītības dienā studentiem ir iespēja tikties ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, izglītības sektora praktiķiem un politikas veidotājiem, vides un ilgtspējas domu līderiem un citiem interesentiem, kam rūp cilvēces un planētas nākotne un kuri aktīvi rīkojas, lai sekmētu tās ilgtspējīgu attīstību.

Jau trešo gadu šajā dienā klātesošie tiek iepazīstināti ar starptautiskās izglītības akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” rezultātiem. Šī akcija veicina izpratni par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem izglītībā un iesaista plašu sabiedrību to sasniegšanā.

Šī gada Globālās izglītības diena Latvijas Universitātē sasaucas ar Pasaules lielākās mācību stundas gada tēmu un aicina domāt, kādu pasauli mēs vēlamies 2030. gadā.

Dalībniekiem būs iespēja piedalīties interaktīvā diskusijā par nākotnes izglītības izaicinājumiem, uzzināt, kā Latvijas skolās tika aplūkotas bioloģiskās daudzveidības, cilvēktiesību un citas ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem saistītas tēmas, kā arī piedalīties radošajā darbnīcā: “Mācīsimies kopā pilsoniskās atbildības veicināšanai” un spēlē par izglītības mērķiem dažādās valstīs.

Lai piedalītos pasākumā, lūdzam reģistrēties  līdz š.g. 19. novembrim.

Pasākuma programmu nodrošinās Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes mācībspēki. To organizē LU PPMF, UNESCO LNK, LAPSA, Izglītības iniciatīvu centrs, projekts Bridge47. Pasākumu atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija.


* Globālās izglītības nedēļa ir starptautisks pasākums, ko vairāk nekā 15 gadus koordinē Eiropas Padomes ZiemeļuDienvidu centrs. Globālās izglītības nedēļā visā Eiropā tiek pievērsta īpaša uzmanība izpratnei par globalizētu pasauli un pilsonisko pozīciju tajā, cieņai pret daudzveidību, starpkultūru komunikācijai un atbildībai par savu rīcību. Šogad Latvijā tā notiek no 20. līdz 28. novembrim, iesaistot valsts un nevalstiskās organizācijas un izglītības un kultūras iestādes visā Latvijā

Dalīties