Latvijas Universitātes Pedagoģijas, Psiholoģijas un Mākslas fakultātes Pedagoģijas Zinātniskais institūts, profesores Lindas Danielas vadībā katru otro gadu organizē ATEE Pavasara konferenci (ATEE Spring Conference). 2019.gadā konference norisinājās 7-8. jūnijā, pulcējot dalībniekus gan no dažādām Eiropas valstīm, gan ASV, Kanādas, Austrālijas, Kuveitas, Izraēlas un Nigērijas.

Profesore Linda Daniela ir sagatavojusi konferences rakstu krājumu INNOVATIONS, TECHNOLOGIES AND RESEARCH IN EDUCATION, 2019, kurā ir ietverts 51 raksts un LU Akadēmiskā izdevniecība šo krājumu ir izdevusi. Visu rakstu recenzēšanā iesaistījās zinātniskās redkolēģijas dalībnieki, kas nodrošināja kvalitatīvu materiālu sagatavošanu un sekmēja zinātnisko sadarbību.

Tradicionāli, ka Latvijas Universitātes organizētās ATEE Pavasara konferences (ATEE Spring Conference) rakstu krājumi ir iekļauti Web of Science datu bāzē un arī jaunais krājums ir nosūtīts iekļaušanai WoS datu bāzē.

Pilns rakstu krājums ir atrodams šeit.

2021.gadā LU, PPMF Pedagoģijas Zinātniskajam institūtam ir uzticēts organizēt ATEE gadskārtējo konferenci (ATEE Annual conference), kur pulcēsies zinātnieki no visas pasaules.

Dalīties