2019.gada 5.decembrī  plkst. 8:30

Latvijas Universitātes
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē,
Imantas 7. līnijā 1, 204. auditorijā

notiks lektora amata izglītības zinātnēs, augstskolas pedagoģijas apakšnozarē pretendentes

Mg.paed., Mg.phil. Sandras Kalniņas atklātā nodarbība

Attending a conference and presenting data

Dalīties