2019.gadā Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs piedāvāja tālākizglītības iespējas 10 dažādās programmās: 72 stundu programmās: 

  • “Pedagoģiskās darbības pamati”; 
  • “Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības”; 
  • “Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības aizture un mācīšanās traucējumi”. 

80 stundu programmā- “Pirmsskolas saturs un didaktika”. 

160 stundu programmās: 

  • “Mācību priekšmeta Sociālās zinības mācību saturs un didaktika”;
  • "Latviešu literatūras, valodas un kultūras skolotājs", 
  • „Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”. 

240 stundu programmā - “Mācību priekšmeta Sociālās zinības mācību saturs un didaktika”. 

36 stundu programmā - “Atbalsts pozitīvai uzvedībai”. 

16 stundu programmā -  “Austrumcīņas “Kendo ”metodiskie pamati ”. 

Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra īstenotajās tālākizglītības programmās tika iesaistīti 796 kursu klausītāji, no tiem programmu “Pedagoģiskās darbības pamati” LU filiālēs apguva 163 klausītāji. 

Programmās nodarbības vadīja 32 fakultātes docētāji, un pieaicinātie 10 mācībspēki no dažādām izglītības un valsts pārvaldes iestādēm. Lektoru loks programmās tika paplašināts, piesaistot IZM VISC speciālistus Kasparu Špūli, Ilgu Prudņikovu, Sarmīti Valaini, Rīgas Tehniskās universitātes profesori Airisu Šteinbergu, Rīgas Stradiņa universitātes docētāju Andru Vabali, Dabas vēstniecība jeb Dabas vides estētikas studijas vadītāju Diānu Timofejevu un LU PPMF doktorantu Mārtiņu Geidu. 

Sirsnīgs paldies par sadarbību visiem programmu īstenošanā iesaistītajiem PPMF docētājiem un pieaicinātajiem mācībspēkiem! 
Lai ne tikai šajā svētku laikā, bet visa nākošā gada garumā, Jūsu pasaule ir piepildīta ar siltumu un labestību!

Dalīties