2019. gada 30. oktobrī, Krišjāņa Barona dzimšanas dienas priekšvakarā, Latviešu folkloras krātuves darbinieki iepazīstināja ar savu jaunāko veikumu – grāmatu “Latvijas Universitātes kolekcijas Latviešu folkloras krātuvē” (Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2019. 432 lpp.). Kolektīvā monogrāfija tapusi LU 100-gades sakarā, tās autori ir LFK pētnieku grupa – Rita Treija (sastādītāja un zinātniskā redaktore), Baiba Krogzeme-Mosgorda, Toms Ķencis, Elga Melne, Gatis Ozoliņš, Guntis Pakalns, Beatrise Reidzāne, Sanita Reinsone un Māra Vīksna.

Grāmatas nodaļā “Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte LFK [2099]” Baiba Krogzeme-Mosgorda raksturo PPMF vākumu (kolekcija nr. LFK [2099]), kas nozīmīgi papildina LFK krājumu kopš 1999. gada un arvien vēl turpinās. Līdz 2018. gadam kolekcijā reģistrētas 16010 folkloras vienības, ko iesnieguši 1075 vācēji. 

Folkloras vākšana notiek studiju kursu “Latviešu folklora” un “Bērnu literatūra un folklora sākumizglītības mācību kontekstā” (prof. Ilze Stikāne) ietvaros, rosinot pierakstīt un iesniegt visu, kur saskatāma tautas radošā gara klātbūtne – gan agrāko laiku sacerējumus, gan mūsdienu. PPMF kolekciju veido pārsvarā teksti (anekdotes, tautasdziesmas, teicieni, ticējumi, tautas ārstniecība), bet ir arī attēli – atmiņu albumu ilustrācijas, kapu pieminekļu foto, karikatūras, mēmes u. c., pārstāvēta gan ģimenes folklora, gan īpaši bagāti – skolēnu un studentu tradīcijas. Pētījumā detalizēti raksturoti gan kolekcijas avoti, gan folkloras žanri, ļaujot lasītājam papriecāties par vācēja vērīgumu un cilvēku asprātību, piemēram, “frāzēs, kuras pirms 20 gadiem nesaprastu”: “Es būšu mežā, bet tu man piezvani” (LFK 2099, 12774), “Es nevaru runāt, tu visu laiku pazūdi” (LFK 2099, 12778). Savākts arī daudz mūsdienu teicienu, piem., “Ābols no zirga tālu nekrīt” (LFK 2099, 13363), “Vera šalli nenēsāja, jo viņai uz kakla visu laiku dzīvoja dēls” (LFK 2099, 13820), mūsdienu ticējumu, piem., “Ja tu rakstīsi, tad nemācēsi runāt” (LFK 2099, 5235), “Ziemassvētku vakarā jādedzina visa gada čeki par izdoto naudiņu, lai tā atgriežas” (LFK 2099, 13996), kā arī skolēnu un studentu folklora, piem., “Pirms eksāmena nedrīkst iet ar kailu galvu pret vēju, lai neizpūš gudrību no galvas ārā” (LFK 2099, 1929), “Kad mācās un uz brīdi iziet, tad nedrīkst atstāt grāmatu vaļā, lai velns gudrību nenozog.” (LFK 2099, 274). Nodaļas beigās ievietotais “LFK [2099] vācēju rādītājs (izlase)”, ļaujot ieraudzīt savu vārdu, varētu sagādāt labas atmiņas un gandarījumu daļai bijušo un esošo studentu – folkloras vācēju. 

Paldies visiem par atsaucību un iesaistīšanos! Un – lai veiksmīgs un iedvesmojošs turpinājums!

Dalīties