Latvija Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes mācībspēki Skolotāju izglītības nodaļas vadītāja prof. Indra Odiņa un docenta p.i. Evija Latkovska 3.-4.martā piedalījās Erasmus+ projekta CREDIBLE (Children with Rare Diseases and their Inclusion in Basic Learning Environments) otrajā seminārā Zalau, Rumānijā.  Projekta CREDIBLE mērķis ir apzināt bērnu ar retām slimībām iespējas saņemt kvalitatīvu izglītību un sniegt metodisko atbalstu skolotājiem (projekta ilgums 2 gadi, iesaistītas desmit partnerorganizācijas no Spānijas (koordinētājvalsts), Grieķijas, Latvijas, Lielbritānijas un Rumānijas). 

Viens no otrās tikšanās mērķiem bija popularizēt konceptu par izveidoto pārbaudes stadijā esošo interaktīvo platformu skolotāju atbalstam darbā ar bērniem, kam ir retas slimības (atbildīgā projekta dalīborganizācija par konkrēto projekta materiālu ir digitālo risinājumu organizācija Softspring (Spānija). Minētajā platformā pedagogiem būs iespēja dalīties savos pedagoģiskajos novērojumos un labas prakses piemēros darbā ar bērniem, kam ir retas slimības, kā arī uzdot jautājumus par situācijām, kurās pedagogi vieni paši nespēj rast profesionālas un praktiskas atbildes, lai veiksmīgi strādātu ar bērniem, kam ir retas slimības. Visu dalībvalstu iesaistītie speciālisti cer, ka projekta rezultātā radītā iespēja skolotājiem komunicēt starptautiskā elektroniskā vidē paplašinās viņu iespējas iegūt un dalīties ar informāciju par labas prakses piemēriem par pedagoģisko darbu ar bērniem ar retām slimībām, tādejādi bagātinot savu profesionālo pieredzi.

Otrs tikšanās mērķis bija precizēt veicamos uzdevumus projekta pārējiem diviem uzdevumiem, kas ir nedēļas profesionālo studiju kurss skolotājiem, kas pēc pilotēšanas būs tiešsaistes kurss (atbildīgā par konkrēto projekta materiālu ir skolotāju tālākizglītības centrs Conselleria d’Educació (Spānija); rokasgrāmata skolotājiem (atbildīgā par konkrēto projekta materiālu ir projekta koordinētājorganizācija Valensijas universitāte  (Spānija) un Latvijas Universitāte). 

Līdz ar veicamajiem uzdevumiem projekta kontekstā tā dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Reto slimību dienas ietvaros notikušo pasākumu, ko rīkoja NoRo centrs (Reto slimību resursu centrs Zalau, Rumānija), kurā ar reālas pieredzes stāstiem par savas izglītības ieguvi dalījās Rumānijas iedzīvotāji, kā arī profesionāļi no reto slimību resursu centriem HorvātijāNorvēģijā un Spānijā.

CREDIBLE projektā iesaistītie partnerorganizāciju pārstāvji cer, ka kopumā šis projekts varētu būt kā saskares punkts komunikācijas veicināšanai starp medicīnisko un izglītības aspektu reto slimību bērnu  un viņu vecāku, viņus pārstāvošo nevalstisko organizāciju, ārstu un skolotāju sadarbībā.

Vairāk par projektu https://erasmuscredible.eu/ vai projekta Facebook mājaslapā.

Dalīties