Lai mazinātu riskus Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas personālam, studējošajiem, viesiem un apmeklētājiem inficēties ar Covid-19, studiju process attālināti tiek pagarināts līdz 12.maijam.

PPMF ēka ir atvērta darba dienās no 10:00 līdz 18:00. Ieeja – tikai uzrādot studenta apliecību!

Bibliotēka izsniedz un pieņem grāmatas pirmdienās un ceturtdienās no 10:00 līdz 17:00. Lasītava ir slēgta.

Datorklasē ir iespējams strādāt, iepriekš piesakoties pie sistēmadministratora Svena Laizāna (svens.laizans@lu.lv)

Studiju metodiķi strādā attālināti, ierastajos darba laikos un ir sasniedzami pa telefonu vai e-pastā (sk. sadaļu Studijas/Studiju metodiķi un lietveži).

Informācija par studiju norisi atrodama e-studiju vidē Moodle.

Lūdzu sekojiet līdzi aktuālajai informācijai e-studiju vidē (https://estudijas.lu.lv/) un savā LUISa profilā (luis.lu.lv).

Dalīties