29.aprīlī plkst. 10:00 tiešsaistē notiks Vidzemes Augstskolas docentes VINETAS SILKĀNES (pretendē uz asociētā profesora amatu sociālās psiholoģijas apakšnozarē) atklātā lekcija „Pavirzīšana (nudging) veselības uzvedības veicināšanai”. 

Interesentiem, lai piedalītos tiešsaistes lekcijā, izmantojot webex platformu, pieteikties  vineta.silkane@va.lv

Dalīties