2020.gada 27.aprīlī LU Senāts apstiprināja profesori Lindu Danielu par Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāni. Jaunā dekāne uzsāks darbu 1. jūnijā. 

Prof. L. Daniela ir ieguvusi doktora zinātnisko grādu 2009.gadā un pēc tam visa viņas profesionālā darbība ir bijusi saistīta ar darbu Latvijas Universitātē. Profesores zinātniskās darbības fokuss ir saistīts ar tehnoloģiju bagātinātu mācīšanos, analizējot dažādus tehnoloģiju izmantošanas aspektus, piedāvājot idejas tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā. L.Daniela ir vairāk kā 80 zinātnisko publikāciju autore un līdzautore un pašlaik vada 8 pētnieciskos projektus. 

L.Danielas vadmotīvs – būt zinātkāriem kā Sprīdītim, kas devās pasaulē laimi meklēt un saprata, ka vislabāk ir mājās un būt pašpārliecinātiem kā Karlsonam, kas vienmēr saglabā mieru un pārliecību par savu šarmantumu.

Dalīties