Katru gadu mācību gada nobeigums ir aktīvs un saspringts laiks. Šogad sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, tas ir īpašs un savāds, jo ikdienas studijas, mācības, darba ikdiena un sadzīve pārsvarā notiek attālināti. Situācija neparasta ir arī pirmsskolēniem, jo daudzi atrodas mājās kopā ar saviem ģimenes locekļiem, lai mācītos vai strādātu attālināti. Šajā laikā svarīgi saglabāt pozitīvismu un mieru, plānot ikdienu, atbilstoši katra ģimenes locekļa vajadzībām un risināt problēmas, ja tādas radušās.

Tādēļ, 3.kursa studenti – topošie skolotāji, kas pārsvarā jau strādā izglītības iestādēs, aktīvi iesaistījās attālinātajā mācību procesā, lai atbalstītu skolēnus un kolēģus mācību gada noslēgumā un apvienojās kopīgā projektā “LU studenti – skolotāji attālināto mācību atbalstam”. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu skolēniem, pedagogiem un vecākiem attālinātajā mācību procesā, nodrošinot individuālas tiešsaistes konsultācijas mācību priekšmetos un piedāvāt dažādus interaktīvus atbalsta materiālus, kā arī citas aktivitātes.

Projekta aktivitāšu ietvaros 3.kursa studenti (Angļu valodas skolotāji, Informātikas un programmēšanas skolotāji, Kulturoloģijas skolotāji, Latviešu valodas un literatūras skolotāji, Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotāji, Pirmsskolas skolotāji, Sākumizglītības skolotāji, Sporta skolotāji, Vācu valodas skolotāji, Vizuālās mākslas skolotāji, kā arī Ķīmijas un bioloģijas skolotāja) mācību gada noslēgumā :

  1. Nodrošinās skolēniem individuālās tiešsaistes konsultācijas dažādos mācību priekšmetos;
  2. Sniegs atbalstu  skolotājiem mācību materiālu veidošanā, konkrētu mācību uzdevumu sagatavošanā un interaktīvu materiālu izstrādē;
  3. Sagatavos metodisko plānu pirmsskolēniem mācībām mājās;
  4. Sagatavos vizuālos un video atbalsta mācību materiālus Mājturības un tehnoloģiju-1 stundām pamatskolas skolēniem no 5. līdz 9.klasei;
  5. Veiks lietderīgāko e-resursu atlasi skolotājiem un skolēniem kulturoloģijas programmas apguvei; 
  6. Piedāvās sporta nodarbības un lekcijas par veselīgu uzturu un dzīvesveidu tiešsaistē (ZOOM), veidos noslēguma pārbaudes darbus;
  7. Sagatavos interaktīvu testu 9.klasēm par bioloģijas kursu, kas apgūts 7., 8. un 9. klasēs (Quizizz);
  8. Sagatavos interaktīvas spēles mācību gada noslēgumam atsevišķām klašu grupām (Kahoot);
  9. Sniegs atbalstu IKT saistītu problēmu risināšanā un palīdzību digitālu materiālu izstrādē;
  10. Organizēs studentu konferenci «Educathon».

Studenti aktīvi darbosies izglītības iestādēs, kurās strādā kā skolotāji, kā arī savstarpēji sniegs atbalstu kursa biedru skolās. Savukārt, interaktīvos mācību materiālus, kuri būs publiski pieejami, būs iespējams izmantot arī citiem pedagogiem, skolēniem un vecākiem no citām izglītības iestādēm.

Studentu konference «Educathon» pirmo reizi LU PPMF vēsturē notiks attālināti šī gada 14.maijā.

Izglītības iestādes, kurās norisināsies projekta aktivitātes: Iļģuciema vidusskola, Rīgas Teikas vidusskola , Friča Brīvzemnieka pamatskola, Babītes vidusskola, Rīgas 96.vidusskola, Rīgas 1.Kristīgā pamatskola, Privātā vidusskola «INNOVA», ,Jelgavas 4.vidusskola, Privātā pirmsskola «SAULESPUĶE», Jaunsilavas pamatskolas, pirmsskolas izglītības grupa, Rīgas 13.PII «Ābecītis»,  Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, Rīgas 33.vidusskola, Bēnes vidusskola, Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Rīgas Valdorfskola, Rīgas vispārizglītojošā privātā vidusskola «EVRIKA», Rīgas 221.pirmsskolas izglītības iestāde, Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde «Madariņa» , Rīgas Ostvalda vidusskola.

Studentu novēlējums visiem -  iegūt pozitīvas izjūtas kopīgi mācoties un gūt jaunu pieredzi!

Aicinām arī visus LU PPMF studentus iesaistīties LIZDAs, Latvijas Studentu apvienības (LSA) un “Mammām un Tētiem” iniciatīvā, kurā nepieciešama brīvprātīgo pedagoģijas programmu studentu palīdzība vecākiem, skolēniem, pedagogiem attālinātajā mācību procesā, jo ne vienmēr ir pietiekami laika, pietiekošas prasmes un zināšanas, kā tikt galā ar mācību procesu! 


Gunta Kraģe,
Latvijas Universitāte
PPMF docente

 

Dalīties