2020. gada 16. maijā plkst. 9.00 – 10.30 Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes e-studiju vidē, izmantojot Microsoft Teams rīku, notiks lektora amata vietas izglītības zinātnē pretendentes Daces Augstkalnes atklātā semināra nodarbība „Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas sasniedzamo rezultātu īstenošana sākumskolā”. Nodarbība notiks profesionālā bakalaura studiju programmas „Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs” 3. kursa studentiem studiju kursā „Sporta mācību saturs un metodika sākumskolā” . 

Ja vēlaties tikt uzaicināti uz nodarbību kā viesi, lūdzu pieteikties dace.augstkalne@lu.lv

Dalīties