Docenta amata kandidātes Dr.art. Laines Kristbergas atklātā lekcija "Fotogrāfijas interpretācijas instrumenti" notiks 29.maijā plkst.10.30 (Teams grupā - interesentiem lūdzu pieteikties, lai iekļautu grupā - austra.celmina-keirane@lu.lv)
Lekcijas gaitā autore apskatīs fotogrāfijas interpretācijas instrumentus, kā arī fotogrāfiskos kodus, kas norāda uz autora subjektivitāti. Viena no drošticamākajām teorijām, kuru piemērot attēla interpretācijā, ir semiotika. Lekcijā tiks apskatīta Rolāna Barta piedāvātā semiotiskā sistēma, ar kuras palīdzību var interpretēt fotogrāfiju, jo īpaši komercfotogrāfiju, kuras nolūks ir vairot preces atpazīstamību un veicināt pārdošanas ajomus. Izmantojot šos interpretācijas instrumentus, iespējams panākt drošticamus rezultātus un izvairīties no subjektīvi emocionālā vērtējuma, kas aprobežojas ar "patīk/nepatīk". Šāda analīze pamato arī to, ka fotogrāfija ir konstruēts attēls.

 

Pētnieka amata kandidātes Dr.paed. Austras Avotiņas seminārs "Vizuālā darbība kā caurviju kompetence mācīšanās procesā" notiks 29.maijā plkst. 12.30  (Teams grupā - interesentiem lūdzu pieteikties, lai iekļautu grupā - austra.avotina@lu.lv)
Pētījuma mērķis ir idetificēt problēmas vizuālo mācību materiālu un darbību izmantojumā studiju procesā. Seminārā tiks iezīmēts pētījuma virziens un darbības principi, atbilstoši šim mērķim. Problēmas aktualitāti veido pāreja uz lietpratības pieeju vispārējā izglītībā Latvijā un, atbilstoši tai, izveidotajām jaunajām programmām LU PPMF. Reformas situācija vispārējā izglītībā radījusi labvēlīgus apstākļus pētījumam par vizuālu darbību nozīmi un ietekmi uz mācību procesu. Pētījuma teorētisko bāzi veido LU atbalstīta vizuālizpratnes teorētiskās pētniecības procesa laikā apkopotie materiāli periodā no 2016. -2019. gadam.

Dalīties