Krājumā ir iekļauti 18 pētnieku raksti par izglītības, psiholoģijas, sporta un mākslas aktualitātēm, ko pētnieki prezentēja šajā konferencē un to izdošanai sagatavoja prof. Linda Daniela, kas arī virzīja šī krājuma iekļaušanu WoS.

Krājuma iekļaušana Web of Science datu bāzē ir būtisks sasniegums Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes pētniekiem, jo apliecina, ka veiktie pētījumi un sagatavotie pētnieciskie raksti ir augstas kvalitātes. Tas stiprina PPMF pētniecisko kapacitāti un stiprina pētnieku starptautisko atpazīstamību, kā arī ļauj virzīties tālāk uz augstākiem sasniegumiem izglītības, psiholoģijas, sporta un mākslas zinātnēs.

Krājums ir atrodams šeit: Cilvēks, Tehnoloģijas un Izglītības kvalitāte

Dalīties