Ar konferenci 25.augustā tiek atklāta nacionāla mēroga iniciatīva. Tās mērķis ir Latvijas skolēnu un skolotāju garīgā labklājība izglītības iestādēs, kuru iecerēts stiprināt ar zinātniskās atziņās balstītu programmu “Garīgās veselības veicināšana skolās” – preventīvu pasākumu kopumu no pirmsskolas līdz vidusskolai, ieskaitot atbalstu skolotājiem un vecākiem. Starptautisko projektu, kura ietvaros programma izstrādāta, Latvijā īsteno Latvijas Universitāte sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību.

Konference norisināsies 25. augustā no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00 Siguldas kultūras centrā “Devons” un tiks straumēta Latvijas sabiedrisko mediju ziņu portālā LSM.LV
Tiešraides saite: http://live.tiesraides.lv/tiesraides.lv/live2/28  

Konferencē eksperti padziļināti runās par izglītības iestāžu lomu bērnu personības attīstībā, akadēmiskās un sociāli emocionālās mācīšanās līdzvērtīgo nozīmi, par pedagogu, vecāku un politikas veidotāju sadarbību garīgās labklājības veicināšanā. 

“Jaunajā mācību gadā, kad dažādi izaicinājumi ir saistīti ar fizisko veselību un ir daudz nezināmo par skolas mācību darba norisi, ir īstais laiks aktualizēt garīgās labklājības stiprināšanas jautājumus. Izglītības iestādes ir ļoti piemērota vieta bērnu garīgās veselības veicināšanai jau agrīnā vecumā, jo praktiski visi bērni ir iesaistīti izglītībā un pavada bērnu dārzos vai skolās ievērojamu laiku,” uzsver projekta “Garīgas veselības veicināšana skolās” vadītāja, Latvijas Universitātes profesore Baiba Martinsone.

“Ģimenēm sniegtajam atbalstam, veicinot skolēnu psiholoģisko labklājību, ir jābūt ietvertam audzināšanas un izglītošanas procesā. Izglītības saturā būtiska loma būtu jāparedz skolēna personības attīstībai. Sociāli emocionālās prasmes ir vērtējamas vienlīdz augsti ar zināšanām", uzsverot šis iniciatīvas nacionālā mēroga nozīmību, norāda Latvijas Valsts prezidents Egils Levits. 

Par programmu ”Garīgās veselības veicināšana skolās” 

Latvijā starptautiskā mēroga Erasmus + projektu īsteno Latvijas Universitāte, profesores Baibas Martinsones vadībā un partnerībā ar Siguldas novada pašvaldību. Projekta mērķis ir izstrādāt pierādījumos balstītu garīgās veselības veicināšanas programmu izglītības iestādēm un izstrādāt rekomendācijas izglītības politikas veidotājiem. Garīgās veselības veicināšanas pieejas efektivitāte tiks pārbaudīta arī Itālijā, Horvātijā, Grieķijā, Portugālē un Rumānijā, kas ir projekta partnervalstis. Programmas saturā ir sociāli emocionālo prasmju attīstīšana, dzīvesspēka veicināšana un aktivitātes emocionālu un uzvedības problēmu riska mazināšanai.

Aicinām visus interesentus, kuri vēlas saņemt apliecības par dalību, reģistrēties konferencei saitē https://forms.gle/LgNv4fjqfjcRoSEVA  

Pieslēgties tiešraidei varēs arī bez reģistrēšanās.

KONFERENCES DARBA KĀRTĪBA

Dalīties