2020. gada 12. septembrī plkst. 10.30 – 12.00 LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē 310.E telpā notiks profesora amata izglītības zinātņu nozarē pieaugušo pedagoģijas apakšnozarē pretendentes Ilzes Miķelsones atklātā semināra nodarbība „Skolotāja pedagoģiskās pozīcijas maiņa izglītībā" profesionālā maģistra studiju programmas “Skolotājs” 2. kursa studentiem.  

Dalīties